ผลการแข่งขัน ASEAN Day
การประกวดร้องเพลง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

การแข่งขัน กิจกรรมรณรงค์เพื่อการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา สพม. 26 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อ. บรบือ จ. มหาสารคาม
วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.58 ทอง 5  
6 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนมิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.16 ทอง 7  
8 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.83 ทอง 9  
10 โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.41 ทอง 11  
12 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77.83 เงิน 13  
14 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน